Pinterest Pinterest
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Instagram Instagram
Google+ Google+
YouTube YouTube
Rainbow Loom Benelux

Официални интернет страници на Rainbow Loom®:

Тук са изброени интернет магазините с официалния знак на Rainbow Loom®. Посредством този знак можете да разберете, дали тези интернет страници Rainbow Loom® продават доставяните от нас официални и оригинални продукти на Rainbow Loom®. В тези интернет магазини можете спокойно да закупите вашият Rainbow Loom® и да сте спокойни, че получавате оригиналните продукти. Внимание, ако знакът Rainbow Loom® стои в интернет магазин, който не е посочен в настоящия списък, то този знак не важи.

Интернет магазините със знака Rainbow Loom® се придържат към следните правила:

  • Интернет магазина продава оригиналните Rainbow Loom® на Choon's design.
  • Интернет магазина продава само тъкачни продукти с марката Rainbow Loom®
  • Интернет магазина е лесен за ползване.


  • Интернет магазини с официален знак за одобрение: